top of page

Analysemodel til podcast

Analyse kopi.png
se filmen.png
Sprogbrug.png
Symboler.png
Tema.png
perspektivering.png
 • Ligheder med andre læste tekster fra pensum og udenfor pensum

Vurdering.png
 • Kan du bruge novellen?

 • Er novellen relevant?

 • Var det en god oplevelse at læse novellen?

 • Er du enig eller uenig i det, novellen vil sige?

 • Begrund dine svar!!

 • Genre

 • Titel

  • Hvorfor er novellens titel netop denne?

 • Forfatter

  • Ultrakort biografi

  • Hvad kendetegner forfatterens værk?

  • Hvad har han/hun ellers skrevet?

 • Periode

  • Hvilken historisk periode er novellen skrevet i?

  • Hvilken litterær periode er novellen skrevet i?

Præsentation.png
Resume.png
 • KORT resumé gives

Komposition.png

Hvordan er fortællingen bygget op?

Fortælleteknik.png
Miljø.png
Personkarakteristik.png
 • Det ydre(giv eksempler)

  • Udseende

  • Alder

  • Beskæftigelse

  • Påklædning

  • osv

 • Det indre (giv eksempler)

  • Opførsel

  • Væremåde

  • Følelser

  • Tanker

  • osv

Forholdet mellem personerne i teksten(giv eksempler)

 • Beskriv sproget i teksten (giv eksempler)

  • er det nyt eller gammelt?

  • er det fornemt, almindeligt, slang?

 • Tale

  • direkte tale (“Du er mit livs lys” sagde Karin)

  • indirekte tale (han svarede, at hun da også var meget flink)

 • Indre monolog

  • (“Han er altid så følelseskold og spændende”, tænkte Karin og smilede)

 • Hvad gør det ved vores opfattelse af personerne?

 • Hvad gør det ved tekstens dynamik?

 • Farvesymbolik

  • Hvilke farver omtales i teksten? Undersøg farvernes betydning

 • Symboler

  • Hvilke symboler bruges eller omtales i teksten? Undersøg deres betydning

 • Billedsprog

  • Giv eksempler

 • Hints/spor i teksten

  • Er der gentagne handlinger eller forudsigelser i novellen?

Er der intertekstualitet?

bottom of page