top of page

Analysemodel til kortfilm

Analyse kopi.png
Symboler.png
Tema.png
perspektivering.png
 • Ligheder med andre læste tekster fra pensum og udenfor pensum

Vurdering.png
 • Kan du bruge kortfilmen?

 • Er kortfilmen relevant?

 • Var det en god oplevelse at se kortfilmen?

 • Er du enig eller uenig i det, kortfilmen vil sige?

 • Begrund dine svar!!

 • Titel

 • Afsender 

  • Hvem er instruktøren på filmen?

 • År - hvilket år er filmen udgivet?

  • Medium 

 • Hvor bliver kortfilmen vist?

 • Genre

  • Genretræk i kortfilm

  • Fiktion - opdigtet historie eller en historie inspireret af virkeligheden

  • Tilhører en undergenre(se nedenfor)

  • Kortere end 30 min.

  • Få personer

  • En enkelt konflikt

  • Foregår over en kort periode

  • Filmens længde er ofte den samme som den tid handlingen foregår over. 

  • Lyd har stor betydning(se punktet lyd)

  • Showing not telling - få replikker

  • Berettermodellen kan anvendes i forkortet version(Se komposition)

 • Undergenre - gyser, action, romantisk film, drama, komedie osv.

Præsentation.png
Resume.png
 • KORT resumé gives - Hvad sker der i filmen?

Komposition.png

Er der en fortælling og hvordan er fortællingen bygget op?

 • Kronologi

  • Fortløbende 

  • Spring

 • Flashback (er der spring tilbage i tiden?)

 • Flash forward(er der spring frem i tiden?)

 • Parallelhandling

 • Berettermodel

  • Anslag

  • Præsentation

  • Uddybning

  • Point of no return

  • Konfliktoptrapning

  • Klimaks

  • Udtoning

 • Hvordan passer lyd og billeder sammen

Miljø.png
Personkarakteristik.png
 • Det ydre(giv eksempler)

  • Udseende

  • Alder

  • Beskæftigelse

  • Påklædning

  • osv

 • Det indre (giv eksempler)

  • Opførsel

  • Væremåde

  • Følelser

  • Tanker

  • osv

Forholdet mellem personerne (giv eksempler)

Er der intertekstualitet?

 • Hvad er kortfilmens tema?

 • Hvad er kortfilmens budskab?

 • Hvad er kortfilmens morale?

 • Hvor foregår filmen

 • Hvornår foregår filmen(historisk periode?)

 • Hvor lang tid foregår handlingen over?

 • Hvor lang er filmen?

bottom of page