top of page

Analysemodel til Sagprosa

Analyse kopi.png

Appelformer

Sprogbrug.png
Præsentation.png
Resume.png
 • KORT resumé gives

Komposition.png
 • Nyhedstrekanten (bruges ofte til nyhedsartikler)

  • Det vigtigste er skrevet først

  • Hv-spørgsmålene besvares hurtigt. (hvem, hvor, hvorfor, hvornår, osv.) Find nogle af svarene som eksempel….

 • Kommodemodellen (bruges ofte til baggrundsartikel, rapportage, (Her vil man kunne fjerne, eller flytte sektionerne rundt i artiklen uden at sammenhængen bliver ødelagt. 

 • Dramatrekanten: Kan evt. bruges til opinionstekster(debatindlæg, læserbreve osv. - tekster, hvor skribenten arbejder sig frem til en konklusion. 

 • Hvorfor tror du at artiklen er skrevet?

 • Er det fordi den er:

  • en sensation (noget vildt og uventet)

  • aktuel (noget nyt)

  • fordi emnet indeholder en konflikt

  • fordi man kan identificere sig med de involverede?

  • den er væsentlig (vedkommende for læseren)

 • Hvilken af de tre appelformer er anvendt i artiklen?

  • Logos – appellerer til modtagerens fornuft

   • gøres ved at forsøge at få læseren til at forstå, at det er fornuftigt at være enig med skribenten. 

   • F.eks.: “Det må være klart for enhver, at …..”

  • Patos – appellerer til modtagerens følelser

   • gøres ved at få læseren til at føle medfølelse

   • F.eks.: “Den stakkels familie….”

  • Etos – appellerer til modtagerens tillid

   • gøres ved at skribenten har ekspertise om emnet eller ved at skribenten forklarer, hvor vedkommende har sin viden fra.

 • Argumentationssprog - 

  • Hvilke argumenter bruges i artiklen?

  • Find de påstande og begrundelser/belæg, som bærer artiklens budskaber:

   • Eks: Det er usundt at ryge, fordi man får svært ved at trække vejret og man kommer i dårlig form.

   • Eks: Man får svært ved at trække vejret og man kommer i dårlig form, derfor er det usundt at ryge.

  • Påstand: Hvis du kan indlede en sætningsdel med derfor, er det en påstand.

  • Begrundelsen/ belægget: Hvis du kan indlede en sætningsdel med fordi eller da, er det begrundelsen/belægget til påstanden.

Kommunikationssammenhæng

Symboler.png
Tema.png

Hvad er din mening om emnet

perspektivering.png
 • Ligheder med andre læste tekster fra pensum og udenfor pensum

 • Afsender
  Budskab
  Modtager, målgruppe, er modtager og målgruppe den samme?

 • Har nogen ret og andre uret

 • Hvis der er et problem, kan du da se en løsning?

bottom of page