top of page

Analysemodel til kunstbillede

Analyse kopi.png
Symboler.png
Tema.png
perspektivering.png
 • Ligheder med andre læste tekster fra pensum og udenfor pensum

Vurdering.png
 • Begrund og argumenter 

  • Er der noget i billedet, der har gjort indtryk på dig? 

  • Er du fascineret, irriteret, provokeret...... 

  • Fanger tema og budskab din opmærksomhed? 

  • Hvad synes du er godt, skidt, interessant, fascinerende, spændende, tungt eller kedeligt ved dette billede?

 •  Kunstneren 

  • Lav en kort biografi om kunstneren, sæt det i forbindelse med billedet

 •  Værkets titel 

 •  Billedtype 

 • Værkets realisme

  • Figurativt – ligner virkeligheden 

  • Nonfigurativt – abstrakt 

 • Periode

  • Årstal 

  • Hvilken periode er billedet malet/taget i? Kan du sætte det i forbindelse med billedet?

Præsentation.png
Resume.png
 • Beskriv i detaljer alt hvad du ser – således at en blind   person kan se den! 

 • Beskriv billedets historie, hvad tror du, der ligger forud for billedet?

Komposition.png

 

 

Rum 

Synsvinkel

Personkarakteristik.png
 • Hvordan er deres kropssprog/ ansigtsudtryk 

  • Åbent 

  • Lukket 

  • Neutralt 

 • Hvor er blikket rettet hen – øjnene er sjælens spejl!? 

  • Interesse – se på hinanden

  • Ingen fællesfølelse – ser væk

  • Mod himlen – jorden – til siden – ting – dig! 

 • Hvor er de placeret i forhold til hinanden – tæt – langt fra hinanden....

Farvesymbolik

 • Hvilke farver er der i billedet?

  • Primærfarver – gul, rød og blå 

  • Sekundærfarver – blanding af lige dele primærfarver 

   • Violet–rød+blå 

   • Orange–rød+gul 

   • Grøn–gul+blå 

  • Tertiærfarver – primærfarver blandet med sekundærfarver 

 • Kontrastfarver – direkte modsætning 

 • Farveharmoni 

 • Varme farver – gullige og rødlige

 • Kolde farver – blålige og grønlige

 •  Er farverne brugt til at vise værdier, følelser…

 • Undersøg farvernes betydning

Symboler

 • Hvilke symboler bruges i billedet? Undersøg deres betydning

 

Intertekstualitet?

 • Er der reference til andre billeder/film eller andet du kender?

 • Hvad er hovedtemaet 

 • Hvilke temaer er der i billedet

 • Har kunstneren en holdning til temaet?

 • Er der et budskab i billedet? 

 • Er der en morale i billedet?

bottom of page