top of page

Læseguide novelle

Læsning.png
se filmen.png

Hvordan skal jeg gøre det?

Læs overskriften, hvad tror du teksten er om?

LST: oplæsning

Før læsning.png

Hvad skal jeg gøre?

Forudsige tekstindhold

Hvilken genre er det? Hvad ved du om genren?

 

Hvem er forfatteren? Ved du noget om ham/hende i forvejen?

LST: informationssøgning

Se på eventuelle billeder - giver de dig et indblik i tekstens indhold?

Hvad ved du om det overemne vi læser teksten i? Stemmer det overens med, hvad du tror teksten handler om?

Hvad skal jeg gøre?

Overvåge forståelse

Hvordan skal jeg gøre det?

Læs i bidder og lav en note, der opsummerer det læste i teksten

LST: oplæsning med indstilling til afsnit.

Notatagning med tale til tekst

Mens_du_læser_kopi.png

Hvad skal jeg gøre?

Stille spørgsmål til tekst

Hvordan skal jeg gøre det?

Vær nysgerrig, stil spørgsmål løbende. Noter disse.

Spørgsmål kunne være:

 • Hvad skete der, som satte historien i gang?

 • Hvad ved jeg om personerne?

 • Er der point of no return?

 • Er der et problem, der skal løses?/hvad er løsningen?

 • Er der noget, der undrer mig?

Stil selv flere.

LST: notatagning med tale til tekst

Hvad skal jeg gøre?

Visualisere

Hvordan skal jeg gøre det?

Kan du danne dig billeder?

 • Hvor er vi?/Hvornår foregår det?

 • Hvordan ser personerne ud?

 • Hvordan er stemningen?

Stil selv flere

Hvad skal jeg gøre?

Lave inferenser

Hvordan skal jeg gøre det?

Står der noget mellem linjerne, som du ikke direkte får fortalt? Hvordan er du kommet frem til det?

Efter_du_har_læst_kopi.png

Hvordan skal jeg gøre det?

Læs teksten igen uden stop.

 • Får du mere at vide nu?

 • Skal du rette dine noter til?

 • Har teksten overrasket dig i forhold til, hvad du gættede dig til i starten?

LST: oplæsning, notetagning med tale til tekst

Hvordan skal jeg gøre det?

Lav et resume med dine egne ord på enten en memo eller skærmoptagelse. Husk: Begyndelse, midte og slutning.

LST: memo, skærmoptagelse

Hvad skal jeg gøre?

Genlæse

Hvad skal jeg gøre?

Opsummere

bottom of page