top of page

Til læreren

Denne side er skabt som et led i et afgangsprojekt på pædagogisk diplomuddannelse. Det har været hensigten, at støtte elever med ordblindhed i de ældste klasser til en bedst mulig forståelse af opgaver og tekster også i deres selvstændige arbejde uden for klassen.

Siden er skabt på baggrund af viden om ordblindhed, terori herom samt indsamlet empiri om ordblinde elever. Med fokus på hukommelse, motivation, selvbillede, læseforståelse. skriftsprogskompetence og betydningen af en synlig lærer er der skabt guides til analyse, læseforståelse, skrivning og indstilling af hjælpemidler.

 

Det er sigtet at mindske det kognitive arbejde for eleverne, dette blandt andet ved brug af logoer og visualiserede forklaringer gennem videoer. Målet for brugen af siden er, at eleverne benytter sig af videoerne efter behov og med tiden helt er i stand til at undvære disse, således skulle viden om begreber og strategier for skrivning, indstilling af hjælpemidler og forståelse gerne blive en integreret del af elevens tekstarbejde.

 

Færdigheds- og vidensmål fra Fælles Mål opnås gennem arbejdet med platformen og kompetenceområderne dækkes.

Videorespons

Som led i at støtte eleven i tekstarbejdet, kan du som lærer gøre en forskel gennem din måde at rette stile på. I uddannelsen har jeg arbejdet med respons på elevernes stile, dette med fokus på procesorienteret skrivning og overskueligheden i rettelser og fokuspunkter. Dette har ført til, at jeg som led i mit rettearbejde laver en skærmoptagelse af min gennemgang af stilen, heri viser jeg, hvordan man med de almene funktioner i tekstprogrammet kan rette sin tekst, hvordan man ved brugen af hjælpemidler bør lytte sin tekst igennem og jeg giver positiv respons ved konkret at fortælle det, der lykkes i teksten. Brugen af videorespons har vist sig at være yderst motiverende for eleverne og de benytter sig af rettelser og strategier i deres efterfølgende tekstarbejde.

Du kan se et eksempel på min videorespons her.

bottom of page