top of page

Analysemodel til Musikvideo

Analyse kopi.png

Se musikvideoen igennem så mange gange, at du har alle detaljer med

Præsentation

 • Afsender, titel, genre og dato for produktion

 • Genre

 • Titel

 • Afsender

 • Hvem er kunstneren?

 • Dato for udgivelsen

Præsentation.png
 • Kort resumé gives - måske har din video ikke en handling, men fortæl alligevel, hvad der sker i videoen.

Komposition.png

Er der en fortælling og hvordan er fortællingen bygget op?

Formål

Videoens udformning

 • At sælge en sang eller et stykke musik ved hjælp af stemninger, oplevelser og livsstil.

 • At gøre opmærksom på en nyudgivelse, en slags signatur.

 • Billed- og lydtapet på cafeer/diskoteker

 • Bruges i forbindelse med en indsamling eller en kampagne

 • Et brand (image) for bandet

 • Hvilken type musikvideo er der tale om?

  • Koncertvideo er den ældste form for musikvideo. Denne er domineret af musikere, som enten spiller live eller i et studie. I denne videogenre følges det visuelle med det auditive, altså man ser, det man hører. Koncertvideoen bliver en mediesendt erstatning for den rigtige koncert.

  • Fortæller video (narrativ video): danner som navnet antyder en lille fortælling, en novellefilm, hvor musikerne tit er involveret som skuespillere. Billedsiden kan enten følge sangteksten slavisk, tage udgangspunkt deri eller helt se bort fra den. De følges ikke nødvendigvis ad.

  • Illustreret video er en video, hvor der er sammenhæng mellem billeder og tekst, men uden at der er tale om en fortælling. Sammenhængen mellem billeder og tekst gør ofte videoens indhold nemmere at forstå.

  • Filmpromo er en video, hvor billederne stammer fra en biografaktuel film.

  • Din video kan godt være en kombination af flere af de 4 ovenstående typer. Der kan for eksempel krydses mellem en studieoptagelse og en fortælling.

 • Hvordan bruges lyset i billedet?

 • Hvor er lyskilden?

  • Synlig (i billedet)

  • Usynlig (udenfor billedet)

 • Har det nogen særlig effekt?

  • At fremhæve noget?

  • At ophøje nogen?

  • At fremhæve mørket?

 • Hvordan er deres kropssprog/ ansigtsudtryk 

  • Åbent 

  • Lukket 

  • Neutralt 

 •  Hvor er blikket rettet hen – øjnene er sjælens spejl!? 

  • Interesse – se på hinanden

  • Ingen fællesfølelse – ser væk

  • Mod himlen – jorden – til siden – ting – dig! 

 • Hvor er de placeret i forhold til hinanden – tæt – langt fra hinanden....

Personkarakteristik.png
Symboler.png
Tema.png
perspektivering.png
 • Ligheder med andre læste tekster fra pensum og udenfor pensum

Vurdering.png
 • Kan du bruge videoen?

 • Er videoen relevant?

 • Var det en god oplevelse at se videoen?

 • Er du enig eller uenig i det, videoen vil sige?

 • Begrund dine svar!!

 • Farvesymbolik

  • Hvilke farver bruges? Undersøg farvernes betydning

 • Symboler

  • Hvilke symboler bruges eller omtales i Musikvideoen? Undersøg deres betydning

 • Billedsprog

  • Giv eksempler

 • Hints/spor i teksten

  • Er der gentagne handlinger eller forudsigelser i musikvideoen?

Er der intertekstualitet?

 • Hvad er videoens tema?

 • Hvad er videoens budskab?

 • Hvad er videoens morale?

 • Er der en appel til seeren?

 • Ønsker kunstneren at skabe et image og lykkes det?

bottom of page