top of page

Analysemodel til raplyrik

Analyse kopi.png
Sprogbrug.png
Symboler.png
Tema.png
perspektivering.png
 • Ligheder med andre læste tekster fra pensum og udenfor pensum

Vurdering.png
 • Kan du bruge teksten?

 • Er teksten relevant?

 • Var det en god oplevelse at læse teksten?

 • Er du enig eller uenig i det, teksten vil sige?

 • Begrund dine svar!!

 • Titel

  • Hvorfor er sangens titel denne?

 • Genre

  • Et digt, der rappes med rytme, attitude og artikulation

 • Kunstner/rapper

  • Ultrakort biografi

  • Hvad kendetegner kunstneren/rapperens værk?

  • Hvad har han/hun ellers skrevet?

 • Periode

Præsentation.png
Resume.png
 • KORT resumé gives (dette kan være svært fordi lyrik ikke altid har en kronologisk handling.)

Komposition.png

Hvordan er teksten opstillet

Fortælleteknik.png
 • Fortællestil

  • Episk tekst En tekst med en handling, kan være over et forløb til en fest eller lignende. 

  • Lyrisk ingen handling - sansende

  • Meta-sprogligt handler om at rappe eller om rapperen selv

  • Etisk politisk eller moralsk budskab

 • Konflikt

  • Hvad er konflikten/Problemet?

Miljø.png
Personkarakteristik.png
 • Hovedperson/begreb

  • Hvem eller hvad er i centrum?

 • Karakteristik hvis der er en hovedperson.

 • Genstand eller begreb

  • Hvis en genstand eller begreb er i centrum, laves en karakteristik af dette.

  • Hvilke værdier er lagt i genstanden eller begrebet?

 • Beskriv sproget i teksten/Ordvalg(giv eksempler) er det nyt eller gammelt? er det fornemt(højsprog), almindeligt, slang(lavsprog), bandeord, selvopfundne ord, ord fra engelsk osv. 

 • Lyrikkens stemme

 • Tale 

 • direkte tale (“Du er mit livs lys” sagde karin)

 • indirekte tale (han svarede, at hun da også var meget flink)

 • Indre monolog (“Han er altid så følelseskold og spændende”, tænkte Karin og smilede)

 • Hvad gør det ved vores opfattelse af personerne?

 • Hvad gør det ved tekstens dynamik?

 • Farvesymbolik

  • Hvilke farver omtales i teksten? Undersøg farvernes betydning

 • Symboler

  • Hvilke symboler bruges eller omtales i teksten? Undersøg deres betydning

 • Billedsprog 

  • Metaforer Billedligt udtryk, der dækker over noget andet end det bogstavelige Fx “han løber som vinden”

  • Sammenligninger Som eller ligesom sammenkobler realplan og billedplan Fx Jeg er sulten som en okse. 

  • Personifikationer når et abstrakt begreb får menneskelige egenskaber Fx kærligheden overvinder alt

  • Besjælinger når en konkret ting får menneskelige egenskaber Fx solen kyssede deres kolde kroppe. 

  • Giv eksempler

  • Idiomer Ordsprog brugt i dagligdagen

  • Man skal ikke kaste med sten hvis man selv bor i glashus, el. “At tage benene på nakken)

 • Hvad er tekstens tema? Raptemaer:

  • Fest

  • Battle Tvekamp på ord – hidse hinanden op

  • Prale fremhæver egne kvaliteter, positive egenskaber, status 

  • Håne Fremhæver andres elendigheder, svagheder, negative sider – er ofte sammen med praletekster. 

  • Nedtur/Bekendelse beskriver eller beretter om ensomhed (på toppen) 

  • Kærlighed Triste og bitre tekster om ulykkelig kærlighed eller tab. 

  • Erotik/pornografi her prales der med rapperens seksuelle formåen, sjofelheder osv. 

  • Tematiske tekster omhandler et bestemt emne

  • Politiske emner/budskab

  • Ren vrøvl

 • Hvad er tekstens budskab?

 • Hvad er tekstens morale?

bottom of page