top of page

Analysemodel til reklamefilm

Analyse kopi.png
 • Titel

 • Hvilken vare/ydelse reklameres der for?

 • Afsender

  • Er der noget, der kendetegner firmaet?

 • Medium 

  • Hvor bringes reklamen?

 • Målgruppe 

  • Alder

  • Køn

Præsentation.png
 • Hvad spiller reklamen på?

  • Sex

  • Humor

  • Idyl

  • at have kendte mennesker med

  • alvor eller moral

  • overraskelse

  • intertekstualitet -refererer den til noget du kender fra et andet sted?

 • Primær brugsværdi - Hvad kan varen først og fremmest? 

  • Slukke tørsten

  • stille sulten

  • fjerne bumser

  • gøre tøjet rent

  • Andet

 • Sekundær brugsværdi - Hvad giver den også forbrugeren?

  • skønhed

  • lykke,

  • venner

  • et vildt liv

  • andet

Komposition.png

Er der en fortælling og hvordan er fortællingen bygget op?

 • Kronologi

  • Fortløbende 

  • Spring

 • Flashback (er der spring tilbage i tiden?)

 • Flash forward(er der spring frem i tiden?)

 • Parallelhandling

 • Berettermodel

  • Anslag

  • Præsentation

  • Uddybning

  • Point of no return

  • Konfliktoptrapning

  • Klimaks

  • Udtoning

 • Hvordan passer tekst og billeder sammen

Synsvinkel

 • Statisk 

 • Dynamisk

 • Skal reklamen:

  • Sælge en vare

  • Advare om noget 

  • Bruges i en bestemt sag?

 • KORT resumé gives - Hvad sker der i reklamen?

 • Hvordan bruges lyset i billedet?

 • Hvor er lyskilden?

  • Synlig (i billedet)

  • Usynlig (udenfor billedet)

 • Har det nogen særlig effekt?

  • At fremhæve noget?

  • At ophøje nogen?

  • At fremhæve mørket?

 • Det faktiske miljø(giv eksempler)

  • Hvor er vi?

  • Hvilke rammer er personerne i?

 • Det psykiske miljø(giv eksempler)

  • Hvordan har personerne det hver især?

 • Det sociale miljø(giv eksempler)

  • Hvordan har personerne det med hinanden?

 • Hvordan er deres kropssprog/ ansigtsudtryk 

  • Åbent 

  • Lukket 

  • Neutralt 

 •  Hvor er blikket rettet hen – øjnene er sjælens spejl!? 

  • Interesse – se på hinanden

  • Ingen fællesfølelse – ser væk

  • Mod himlen – jorden – til siden – ting – dig! 

 • Hvor er de placeret i forhold til hinanden – tæt – langt fra hinanden....

Personkarakteristik.png
Symboler.png
Tema.png
perspektivering.png
 • Ligheder med andre læste tekster fra pensum og udenfor pensum

Vurdering.png
 • Kan du bruge reklamen?

 • Er reklamen relevant?

 • Var det en god oplevelse at se reklamen?

 • Er du enig eller uenig i det, reklamen vil sige?

 • Vil du købe produktet?

 • Begrund dine svar!!

Er der intertekstualitet?

 • Hvad er reklamens tema?

 • Hvad er reklamens budskab?

  • Hvorfor er det vigtigt for forbrugeren at købe netop dette produkt - er det billigt - trendy - sparer det tid - får man den eneste ene eller andet?

bottom of page